Ecologisch bouwen.   Terug

Het principe is heel eenvoudig:

1: grondstoffen mogen niet uitgeput worden of overdreven veel energie kosten.
2: na gebruik (sloop) mogen bouwstoffen geen afvalprobleem zijn.
3: alle bouwstoffen worden gewogen op hun energie nodig voor vervaardiging, gebruik en recycling.
4: bouwstoffen mogen niet giftig zijn of giftige c.q. radioactieve stoffen afgeven bij productie, verwerking gebruik of als afval.

De laatste jaren is ecologisch bouwen een begrip geworden.
De redenen daarvoor zijn o.a.:

 enorme hoeveelheden afval uit de bouw
onverstandig grondstoffen gebruik (uitputting, giftigheid)
gezondheidsproblemen bij bestaande gebouwen (sick building en radon)

Gebleken is dat er op veel belangrijke punten ecologisch gebouwd kan worden zonder dat dit veel meer kost.
Op de Goedemeent zijn de volgende, op dat moment niet algemeen gebruikelijke, maatregelen genomen:

fundatie op schuimbeton. (weinig energieinhoud, grotendeels afvalproduct)#
metselmortel op basis van schelpkalk, voegen doorgestreken met dezelfde mortel.
Beglazing HR++
Exclusief N.Europees en N.A. naaldhout toegepast. (klik voor meer)
Uitgebreide toepassing van houtskeletbouw naast gemetselde delen
Rioleringsystemen van PPC (chloorvrij)
Waterleidingsystemen voorbereid op toekomstige regenwaterbenutting (apart uitgevoerd naar stortbakken)
Regenwater afvoer voor 90% rechtstreeks op de sloten
Groendaken (klik voor meer)
Goten en daken van EPDM rubber (geen zink)
Natuurverf (klik voor meer)
Regenwaterlozing voor 90% direct naar de sloot
Huizen voor 95% op het zuiden gericht
Lage temperatuur verwarming (wand en/of vloerverwarming)
Vloeren van anhydriet
Alle bouwmaterialen beoordeeld op giftigheid en radioactiviteit
Acht woningen voorzien van douchewater warmtewisselaar
Veel huizen zijn voorzien van een trekbel
Buiten individuele terrassen en een klein deel van het plein, is geen gesloten verharding toegepast

Hoewel op dat moment niet vereist, is van enkele woningen op de Goedemeent de EPC uitgerekend. De waarden lagen onder dan wel ruim onder de 1, de waarde die op dat moment de eis was. Door latere plaatsing van PV panelen is de EPC soms nog aanzienlijk veel lager uitgekomen.

Niet op de Goedemeent en waarom niet.

Ervaringen na 5 jaar klik door.

Links naar Ecologisch relevante sites.

# in "Inspiratie" wordt ten onrechte gesteld dat schuimbeton toegepast is "van wege het ontbreken van een niet te diepe vaste grondlaag". In feite is slechts het feit dat er ca €5000 per woning bespaard werd bepalend geweest. In het boek blijft ook onvermeld dat het idee door de werkgroep techniek uitdrukkelijk onder de aandacht van de architecten moest worden gebracht alvorens er op werd gereageerd. Zoals elders gesteld in dit boek: ga niet op de stoel van de vakman zitten. Het tegendeel was hier waar. Verderop lees je: deskundig op het gebied van ecologisch bouwen hoef je vooraf niet te zijn. (Dat word je in het overleg met anderen snel genoeg). Achteraf zou ik liever stellen: als je niet zelf zorgt voldoende deskundigheid te verwerven kan het resultaat zijn zoals met russisch roulette. Onderschat de hoeveelheid energie die dit kost vooral niet en wantrouw deskundigen.
terug