Ervaringen na 5 jaar Goedemeent.

 

Het is soms pijnlijk te moeten erkennen dat niet alles zo geweldig is als je zou willen.

Daarom laten we de revue even langsgaan

Schuimbeton: geen problemen

Afwezigheid van kruip ruimte: als gevolg hiervan zijn waterleidingen in de anhydriet vloer van de begane grondvloer gelegd. Dit heeft in enkele gevallen tot ernstige lekkages geleid: een geval betrof een soldeer T stuk dat was gaan lekken en in het andere geval zat er een miniscuul klein gaatje in de koperen buis dat mogelijk bij het meten van het vochtgehalte van de vloer is ontstaan.

Warmteslangen WTH. De in wanden en/of vloeren gelegde slangen zijn bij divese gelegenheden gaan lekken. 60% van de lekkages werd veroorzaakt door boren in de leiding! Daarnaast zijn er enkele onbegrijpelijke lekkages geweest bij de aansluitpunten van de slang. WTH heeft dit. na de juiste melding correct gerepareerd.

Metselmortel op basis van schelpkalk: geen problemen

HR++ glas: geen grote problemen, op sommige plaatsen is het glas lek door foute plaatsing.

Naaldhout kozijnen: op diverse plaatsen is er bij elk van de drie toegepaste merken kozijnen matige tot ernstige houtrot geconstateerd.
Daar de kozijnen onder KoMo keur geleverd zijn is door bewoners aan dit instituut verzocht te arbitreren. Hieruit bleek eenduidig dat er een reeks van fouten gemaakt is. Een probleem hierbij is dat de meeste woningen door de bewoners zelf geschilderd zijn en de bewijslast dat alles altijd voldoende goed geschilderd is geweest, een moeilijke zaak is. Desondanks heeft de aannemer enkele gevallen gerepareerd en zijn er geheel nieuwe kozijnen geplaatst.
Recent is ook door TNO-bouw vastgesteld dat DUBO huizen nogal onderhoudsgevoelig zijn. Het feit dat bewoners hier niet nadrukkelijk voor worden gewaarschuwd door de deskundigen is te betreuren.

Houtskeletbouw. Als nadeel wordt de geluidshinder ervaren. Ondanks dat de verdiepingvloeren zijn uitgevoerd als zwevende anhydrietvloer blijkt de verticale geluidsoverdracht aanzienlijk. Een mogelijke reden daarvoor is het feit dat de acoustische tussenlaag te dun is ontworpen en op plaatsen waar leidingen door de vloer lopen afwezig is. Er kan daar een geluids kortsluiting plaatsvinden.

PPC rioleringen: geen problemen

Regenwaterbenuttingsleidingen. In slechts een geval is ertoe overgegaan regenwater op te vangen en via het extra leidingsysteem toe te passen voor toiletspoeling. Op dit moment is er een systeem operationeel. Klik voor een plaatje

Groendaken: geen problemen, zeer gewaardeerd.

EPDM goten en daken: geen problemen

Natuurverf: de aantekeningen staan hier:

Regenwaterlozing op sloot: op zich geen problemen. Woningen die niet aan de sloot liggen en hun water op het erf lozen (zinkput) hebben in natte tijden wateroverlast in de tuin. De kleibodem is absoluut onvoldoende drainerend om deze lozingen op te vangen. Men beraadt zich op extra afvoer en drainage voorzieningen. Dat hebben we bij de aanleg onderschat.

Terug

Interessant is het om op sites van andere ECOwijken te kijken die al langer bestaan zoals b.v. Het Groene Dak in Utrecht. www.groenedak.nl , www.debuitenkans.nl (in ontwikkeling) en EVA-lanxmeer.