Wat er niet is verwerkt in de Goedemeent en waarom. Terug naar start                        Terug naar De Wijk
Grijswater behandeling

Een systeem waarmee op biologische wijze het afvalwater in de directe omgeving van de woning wordt gezuiverd d.m.v. een helofyten filter (geleid rietland).

Na deze mogelijkheid goed bestudeerd te hebben bij o.a. "De Twaalf Ambachten" en "Het Groene Dak" is ons gebleken dat deze systemen een prima oplossing zijn in landelijk gebied maar dat in een stedelijke omgeving met een goede rioolinfrastructuur dit geen ecologisch toegevoegde waarde heeft. De hoge grondkosten het ruimtegebrek plus de onzekerheid dat alle bewoners (ook in de toekomst) verantwoord zouden omspringen met hun afvalwater waren mede beslissend.

Composttoiletten Ook deze installaties zijn goed bekeken en besnuffeld. Hier bleken zelfs ernstiger bezwaren te bestaan die niet oplosbaar bleken: eerlijke bezitters van een dergelijke installatie gaven aan dat er in de zomer altijd last is van vliegen tenzij er een vapona strip hing. Dezelfde redenen die boven vermeld zijn gelden ook hier. Daarnaast bereikte een reeks van andere problemen ons via het contactorgaan op dit gebied: "Biolering" (uitgave "Het Groene Dak").
Warmwater zonnecollectoren Onze wijk ligt in een stadsverwarmingsgebied. Dat houdt in dat er geen aardgasleiding is. Voor de naverwarming van het warme water is de temperatuur van het stadsverwarmingswater te laag en electrische naverwarming leidt niet tot een ecologische winst.
Subsidies Voor de bouw van onze woningen is geen enkele subsidie gegeven. Slechts voor de begeleiding van het project is een bescheiden subsidie van de SEV verkregen. Daarnaast liepen wij subsidie voor HR++ glas mis omdat de regels eisten dat wij in een aardgasgebied zouden liggen. Het feit dat de stadsverwarming met aardgas wordt gestookt veranderde daar niets aan.