Door een reis van 1.000 kilometer door één persoon ontstaat de volgende
hoeveelheid uitstoot:

 

Auto zonder katalysator

Auto met geregelde katalysator

Auto met diesel-motor

Trein

Bus

Vliegtuig

Primair energie verbruik (MJ)

         1.050

          1.100

      1.000

       730

     410

   1.500

CO2 (g)

      75.000

       79.000

   73.000

  33.000

30.000

110.000

CO (g)

        6.240

          1.450

         110

          14

       67

      100

SO2

              14

              15

          61

         30

       25

        42

NOx

         1.020

            260

        230

61

     340

      520

HC zonder CH4 (g)

           380

              51

          24

           4

       37

        56

CH4

             24

              13

         5,5

        0,6

      3,1

       9,8

Diesel deeltjes (g)

               0

                0

          47

        2,6

       14

          2