Samen bouwen

Samen bouwen houdt in dat je samen afspraken maakt. Zowel bij het ontwerp als bij het feitelijke bouwen. Je moet je daar geen te idealistische voorstellingen van maken. Als het erop aan komt moet ieder van de buren zijn eigen broek kunnen ophouden. Er is ook geen enkele garantie dat de buren waar je mee van start gaat, over een aantal jaren nog dezelfde buren zijn. Op de Goedemeent zijn in 5 jaar 5 van de 33 huizen te koop gezet (overigens minder dan het landelijk gemiddelde). Dat neemt niet weg dat samen bouwen de drempel voor velen aanzienlijk verlaagt. De voordelen zijn legio, te noemen zijn: de wederzijdse motivatie, grotere deskundigheid, groter netwerk van kennissen en vrienden waar je vaak van afhankelijk bent voor specifieke klussen en inkoopvoordelen.

Goede voorbereiding en inschatting van de eigen mogelijkheden voorkomen dat je tijdens het bouwen in een burn out belandt. Houdt het bouwen ook leuk want zo heb je er achteraf een fijn gevoel bij.

Terug