Het groen op De Goedemeent

Terug naar De Wijk
Het groenplan is door landschaps architect Hyco Verhagen van buro Copijn opgesteld.
Onder directie van de gemeente Purmerend is de verharding aangelegd terwijl Carex tuiniers de beplanting heeft uitgevoerd.

Voor het onderhoudschema 2004 klik hier.

 

 

Daaropvolgend is in 1999 door de bewoners gezamenlijk het aanplanten van de beukhagen (7000 stuks) ter hand genomen.

Het openbaar groenonderhoud geschied door de bewoners zelf.
Daarvoor is een afspraak gemaakt met de gemeente Purmerend die jaarlijks de equivalente kosten aan de vereniging ter beschikking stelt.

De werkgroep Groen is de spil waar dit om draait.
Een maal per maand worden de handen uit de mouwen gestoken en het groen volgens een schema aangepakt.
Er wordt gesnoeid, gemaaid, geplant, schoongemaakt en afgevoerd.

Het plan waarlangs gewerkt wordt is zoveel mogelijk op basis van ecologisch beheer.

zevenduizend beukjes...........
............werden op een dag geplant.

Twee keer per jaar worden de bermen en slootkanten gemaaid. Het materiaal hiervoor wordt door landschapbeheer Noord Holland gratis ter beschikking gesteld.
Meer hier over:

Vrijdags voor het maaien wordt deze aanhanger met inhoud netjes door hen gebracht. Maandags halen ze hem weer op.

Vele handen maken licht werk maar er komt wel zweet aan te pas!

 

 

terug