Schoorsteenvegen Klik hier voor het schone schoorsteenvegen Terug naar woningonderhoud

Schoorstenen kunnen gevaar opleveren. Omdat er zich tijdens de reis door de schoorsteen een hoop chemie in de schoorsteen afspeelt, krijg je altijd een koollaagje: roet genaamd. Die roet is vermengd met naftalenen, polycyclische aromaten en andere pittig ruikende stofjes die in deze tijd in een kwalijk daglicht staan vanwege hun bewezen carcinogene eigenschappen.

Die koollaag is van nature brandbaar en kan daarom, als de omstandigheden zich daarvoor lenen, ontbranden: een schoorsteenbrand.

Daarom is het noodzakelijk dat de schoorsteen van een kachel die je gebruikt geveegd wordt: vaker stoken is vaker vegen maar:
een keer per jaar is echt nodig.

Je kan dat laten doen of zelf doen. Een punt bij de overweging hiervan is dat mocht er zich toch een schoorsteenbrand voordoen, je bij sommige verzekeringen een probleem hebt te bewijzen dat jij je uiterste best hebt gedaan deze brand te voorkomen.

Het vegen. De voorzorgsmaatregelen
Goede werkhandschoenen die je alleen voor schoorsteenvegen gebruikt,
Snoetje voor adembescherming
eventueel een veiligheidsbril.

Haal de schoorsteenkap er af of de kraaienkooi en laat het gewicht voorzichtig zakken in de schoorsteen tot het beneden is. Houd de lengte van je kabel in de gaten als je hem weer ophaalt en controleer of je helemaal beneden bent geweest: er kan, zeker als de schoorsteen gemetseld is en nog nooit geveegd is, wat cement in zitten maar op de Goedemeent hoef je dat nauwelijks te verwachten. Denk erom dat de toegepaste keramische schoorsteenelementen kwetsbaar zijn en dus geen geram met de kogel weerstaan. Na de eerste keer haal je, al op en neergaand, de borstel er nog een paar keer doorheen zodat je alles goed geraakt hebt.
Dan ga je het roet verwijderen.
Met een tuinschepje en een oude stofzuiger verwijder je de roetmassa die nu onderin je schoorsteen ligt achter dat mooie veegluikje. Wacht even na het vegen totdat het stof is neergeslagen. De stank van de roet is zodanig dat je een goede stofzuiger daar een tijdje mee kan verpesten.
Alle roet zo stevig verpakken dat de vuilnismannen bij het ophalen geen risico lopen.

Schoorsteenveegset en oude stofzuiger zijn te leen.