Regenwaterbenutting

In onze wijk zijn de drinkwaterleidingen voor een deel dubbel uitgevoerd zodat de toilet stortbakken ook later nog kunnen worden aangesloten op een B water systeem. Een vijftal bewoners is hier min of meer serieus mee bezig geweest. Hier zie je b.v. een waterpomp met omschakelsysteem in de meterkast.

Terug