Naaldhout op de Goedemeent Terug naar Start Terug naar de wijk

In het bestek van de Goedemeent stond omschreven dat zo goed als al het toegepaste hout Noord Europees naaldhout moest zijn.

De kozijnen zijn vervolgens voor een deel gemaakt in de timmerfabriek van de aannemer: De Grotendorst, een ander deel is betrokken van kozijnenfabriek Engels (Lokeren Belgie) en een deel is betrokken uit Scandinavie (Lyssand).

Alle kozijnen zijn in de grondverf aangeleverd, een klein deel is door de aannemer geschilderd en het overgrote deel is door de bewoners geschilderd.

Tijdens de bouw is door de meeste toekomstige bewoners een informatieavond bijgewoond waarin de mogenlijkheden van Auro natuurverf uit de doeken zijn gedaan. Daarnaast is op ons verzoek door de heer Mol (leverancier van Aquamarijn verf) een tweetal bijeenkomsten opgezet waarin allerlei weetjes over schilderen en schilderwerk uiteengezet zijn.

De huidige stand van het hout. (zes jaar na de laatste oplevering)
Een minderheid van de woningen vertonen geen of nauwelijks problemen met het hout.
Een groot aantal woningen hebben op meerdere plaatsen last van ernstige houtrot, zodanig dat sanering nodig is.
Bij vier woningen zijn nieuwe kozijnen geplaatst.

Een gedocumenteerd onderzoek door verfdeskundigen in 2003 leerde
- dat op zeer veel plaatsen slecht gedetailleerde constructies zijn toegepast die nauwelijks te onderhouden zijn, dakkoepels, houten balcons zijn zeer kritisch.
- op heel veel plaatsen kleinere fouten aanwezig zijn die redelijk makkelijk en met weinig kosten zijn te herstellen. Deze fouten hebben echter al geleid tot erstiger schade aan de hoofdconstructie van de kozijnen.