Halfverharding op de Goedemeent

Terug naar start

Deel 1

Nadat de dolomiet halfverharding bij de inrichting van de wijk onder directie van de gemeente Purmerend was aangebracht bleek dat het verwachte verhardings gedrag van de dolomiet op belangrijke veelbegane plaatsen niet optrad.
Overleg met Hyco Verhagen van Copyn, die het ontwerp gemaakt had, leerde ons dat waarschijnlijk een verkeerde deeltjesgrootte verhouding gebruikt was. Dit werd ook bevestigd door een deskundige van het toeleveringsbedrijf dat in veel gevallen aan Copijn geleverd had. Nadat de gemeente bereid bleek om nieuwe dolomiet te leveren als wij dit zelf zouden aanbrengen, stemde de ledenvergadering daarmee in.

 

Deel 2

Eind september 2003 hebben de bewoners zo goed als alle losliggende dikke lagen verwijderd. Dit bleek in de tuinen en erven weg te werken: menigeen kon hier een mooi paadje van maken. Op twee plaatsen is het gebruikt om drainagekoffers te maken. Een week later is een grote vrachtwagen met Gralux, een gedefinieerde kwaliteit dolomiet van de fa WEBO aangevoerd en op een zaterdagochtend door de bewoners uitgespreid, aangetrapt en geegaliseerd. Van tevoren waren de overgangen van de molgoot vlakgemaakt zodat er nu uiteindelijk een voor iedereen goed toegankelijke wijk is.

Afwachten. Ook dit materiaal zal blijken voor en nadelen te hebben maar dat is eigen aan een keus voor halfverharding. Over enige tijd zal dit op deze website komen.

.Kees Ruitenbeek

Deel 3

Nu we een half jaar ervaring hebben met deze veel fijnere dolomiet blijkt er behoefte te zijn ook de paden waar wij in het najaar niets aan gedaan hebben, aan te pakken. Ook zijn er plekken waar er een dikkere laag nodig is om afschot naar de berm te realiseren en plassen te voorkomen. In de ledenvergadering van dit voorjaar zal een voorstel hierover aan de bewoners worden voorgelegd.

Deel 4

In de ledenvergadering 2004 bleek dat de bewoners van De Goedemeent zeer ontevreden zijn over de dolomiet zoals die nu op de Goedemeent ligt (Gralux).
Er zijn klachten over parket dat te lijden heeft onder het fijne stof,
over plassen,
over de stilte!! als je er over loopt,
over de kleffe bovenlaag in de afgelopen winter.

Niemand had er een goed woord voor over in de vergadering.
Blijkbaar is iedereen die voorheen klaagde over dat je niet normaal kon lopen over de oude dolomiet dat al weer vergeten. Ook het probleem dat je krassen op je parket kreeg door de steentjes die altijd in je profielzolen bleven zitten heeft blijkbaar nooit bestaan.
Helaas hebben de mensen die slecht ter been zijn (of hun relaties) geen mening gegeven.
Jammer van het vele werk en de frustraties.

De westerse mens heeft al vele jaren geleden halfverharding vervangen door normale verharding en het is moeilijk voor te stellen dat er een halfverharding bestaat die geen nadelen heeft.