Energie gegevens (in bewerking) Als je energie wilt besparen moet je eerst weten hoe het zit.
Stadsverwarming beschrijving hoe de stadsverwarming werkt plus omrekenfactor naar aardgas.
Electra plan je besparingen.
CO2 wijzer berekening hoeveel CO2 je zelf produceert.
Vervoer tabel waarin aangegeven wat de milieu effecten zijn.
Zonenergie de zonpanelen op ons dak leverden afgelopen jaar 55% van ons gebruik.
Kyoto Wat hebben we daar afgesproken? Milieudefensie heeft het voor ons samengevat.
Vervoer anders: Kritische ANWB leden
Spierkracht: Fietsersbond
Normgetallen wat gebruikt een ander?
terug